O knihovně

Informační video

Komentovaná videoprohlídka Parlamentní knihovny se stavem k únoru 2014. Po tomto datu došlo už třikrát k přestěhování celého fondu hlavního externího skladu z budovy bývalého Federálního shromáždění do nové lokality. Od června 2014 byla většina našeho fondu umístěna v objektu centrálního depozitáře Národní knihovny v Praze – Hostivaři, od října 2019 do října 2023 byl náš hlavní depozitář v Měšicích u Prahy. V současné době se fond knihovny spolu s fondem archivu PS stěhuje do nových prostor v pražských Holešovicích. Začátkem roku 2024 tak budeme moci tuto stránku kompletně aktualizovat.Virtuální prohlídka


Virtuální prohlídka

Navštivte čítárnu a studovnu Parlamentní knihovny a seznamte se s nimi pomocí interaktivní panoramatické prohlídky, která je pro Vás k dispozici od prosince 2014.

Fond knihovny

Knihovna vlastní téměř 220 000 svazků z oboru společenských věd, zejména z oblasti práva, politologie, historie, filozofie, sociologie, ekonomie a dalších. Jádro fondu představují česká parlamentária a sbírky zákonů od 2. poloviny 19. století do současnosti a výběrově parlamentária a zákony zahraničních parlamentů.

Historicky nejcennější část knihovního fondu byla v roce 2000 prohlášena ministrem kultury podle zákona o památkové péči za kulturní památku. Nejhodnotnějším exemplářem tohoto historického fondu a ojedinělým pramenem české právní historie je rukopisný soubor dobových právních knih z 15. století s názvem Práwa Saszká.Poslední aktualizace: 3. 11. 2023
ISP (příhlásit)