Služby

Parlamentní knihovna svým uživatelům poskytuje ve studovnách knih a časopisů:

Novinka (od 25.3.2024) - přístup do NDK-DNNT:

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to knižních vydání až do roku 2003 (periodika – vydaná alespoň před 10 lety, aktuálně tedy vydání do roku 2013). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Služba NDK-DNNT je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Přístup je umožněn všem uživatelům PK, kteří mají zřízen on-line přístup ke svému čtenářskému kontu.
Bez přihlášení je možný přístup k dílům licencovaným nositelem práv a k volným dílům, která již nejsou chráněna autorským zákonem. Takové dokumenty je dovoleno stahovat i tisknout.

Základní podmínky využití služby DNNT:

  • Zobrazené texty knih a časopisů lze pouze číst.
  • Nelze zhotovit tištěnou nebo digitální kopii licencovaných textů.
  • Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby.
  • Pokud bude zjištěno porušení autorských práv, je knihovna zavázaná poskytnout kolektivním správcům autorských práv součinnost při zjišťování totožnosti registrovaného čtenáře, který porušení podmínek vyvolal.
  • Parlamentní knihovna uchovává identifikační údaje registrovaného čtenáře po dobu 1 kalendářního roku následujícího po ukončení jeho registrace.

Postup pro přístup ke službě DNNT:

  • na stránce digitalniknihovna.cz vyberte jeden z portálů, do kterých máme dle smlouvy zřízen přístup - NK, MZK, KNAV, SVKHK, KFBZ
  • na další stránce označte, že souhlasíte s podmínkami (licencovaná díla se nesmí stahovat a tisknout!!!) a klikněte na přihlášení knihovním účtem/eduID
  • v seznamu knihoven vyhledejte Parlamentní knihovnu (při prvním přihlášení použijte vyhledávání, při dalším přihlášení již bude PK nabídnuta jako vybraná), poté jste přesměrování na přihlašovací stránku s logem PK - zde zadáte do pole uživatel svůj email (evidovaný v knihovním systému) nebo čárový kód z průkazky a do pole heslo údaj svého čtenářského přístupu
  • po úspěšném přihlášení jste v prostředí NDK (při přihlášení přes MZK je třeba ještě jednou vybrat MZK), kde můžete kromě volných děl prohlížet také díla licencovaná v rámci DNNT

Pokud ještě nejste zaregistrováni jako uživatelé Parlamentní knihovny anebo registraci máte, ale nemáte zřízen online přístup ke svému čtenářskému kontu, prosím zajděte k nám do knihovny a registraci i přístup Vám zřídíme.
Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje nebo vám vypršela platnost registrace, zavolejte nám na tel.: 25717 4513, nebo nám zašlete mail: knihovna@psp.cz.

 

Parlamentní knihovna dále do 30.8.2017 zprostředkovávala uživatelský přístup do Registru oznámení o činnostech, majetku a příjmu, darech a závazcích podle zákona o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. a do 30.6.2017 zpřístupňovala výroční finanční zprávy politických stran a hnutí.

 

Přihlášky (prohlášení uživatele) pro čtenáře - interní uživatele PK ke stažení:

Přihláška - poslanec, zaměstnanec (Dokument PDF, 250 KB)
Přihláška - asistent (Dokument PDF, 250 KB)Poslední aktualizace: 25. 3. 2024
ISP (příhlásit)