Aktivity

Parlamentní knihovna spolu s Archivem Poslanecké sněmovny stála u zrodu Digitální knihovny "Český parlament", která se později stala součástí projektu Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. Další aktivitou na poli digitalizace historických parlamentních dokumentů byla realizace "Digitální knihovny České sněmy".

Lístkové katalogy fondů Parlamentní knihovny jsou během dlouhodobého procesu Retrokonverze vkládány do databáze automatizovaného knihovního systému spolu s doplňujícími informacemi.

Parlamentní knihovna se podílí na překladu a doplňování vícejazyčného tezauru Eurovoc, který je používán pro indexaci a klasifikaci nejen parlamentních dokumentů.

Parlamentní knihovna byla jedním z hlavních iniciátorů mezinárodního projektu "Visegrad Digital Parliamentary Library +", jehož výsledkem je možnost centralizovaného přístupu k parlamentním dokumentům zemí V4 a Rakouska v rámci jednoho webového portálu. Nabízíme zde také sedmijazyčný slovník specifických parlamentních výrazů a pojmů (V4+ Dictionary), který obsahuje kolem 1300 hesel. Novinkou je sekce výzkumných parlamentních pracovišť s přehledem vybraných studií a odborných prací, které zde budou uveřejňovat jednotlivá pracoviště partnerů zúčastněných zemí.

Parlamentní knihovna v letech 2016 až 2019 organizovala pravidelná "Setkání nad zajímavými knižními tituly" a pořádala a účastnila se konferencí a seminářů s knihovní tematikou. Věří a doufá, že po kovidové pauze bude ve všem pokračovat.

V dubnu 2021 knihovna vydala první číslo bulletinu nové edice Výběr z fondů Parlamentní knihovny a Archivu Poslanecké sněmovny, které je věnováno 100. výročí vzniku první československé ústavy a československé vlajky.

Poslední aktualizace: 9. 4. 2021
ISP (příhlásit)