Katalogy

Online katalog (aRL)

Databáze "Katalog dokumentů - Živý fond" obsahuje bibliografické záznamy dokumentů ve fondu knihovny od roku 1969 do současnosti a živý fond do roku 1969. Nyní je to více než 120 tisíc dokumentů.

Databáze "Katalog dokumentů - RETRO" obsahuje přes 60 tisíc starších záznamů dokumentů z fondů knihovny, pořízených v retrokonverzi. Pro vyhledávání používejte autorské, názvové nebo nakladatelské údaje.

Databáze Periodika obsahuje všechny záznamy novin a časopisů v Parlamentní knihovně. V současnosti je to cca 5000 souborných záznamů a množství navazujících záznamů svázaných ročníků a jednotlivých čísel.

Parlamentní knihovna je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Pro svůj online katalog přebírá obálky, anotace a obsahy knih i dalších dokumentů z webových stránek spolupracujících firem a z projektu ObalkyKnih.cz. Řada záznamů je doplňována odkazy na volně přístupné plnotextové databáze (CMS, ČSÚ, GoogleBooks, IKSP, iliteratura.cz, Ústav pro českou literaturu, VÚPSV atd.).

Digitalizovaný lístkový katalog jmenný do roku 1968

Katalog odráží stav fondu knihovny z roku 1997. Je možné si jej pouze abecedně prohlížet, nelze v něm vyhledávat podle jména autora, názvu díla, data vydání atd.

Lístky jsou řazeny abecedně podle příjmení autora, pokud autor knihy neexistuje, pak podle prvního podstatného jména v názvu knihy.

Špatně čitelné lístky doporučujeme zvětšit kliknutím na obrázek (stejným způsobem lze lístek zmenšit).

U záznamů obsahujících více lístků zobrazujeme pouze první z nich.

Digitalizovaný lístkový katalog periodik do roku 1990

Záznamy je možné si pouze abecedně prohlížet, nelze v nich vyhledávat podle názvu, data vydání atd.

Lístky jsou řazeny abecedně podle prvního substantiva v názvu.

Špatně čitelné lístky doporučujeme zvětšit kliknutím na obrázek (stejným způsobem lze lístek zmenšit).

U záznamů obsahujících více lístků zobrazujeme pouze první z nich.

Lístkové katalogy

  • lístkový katalog jmenný 1857-1969 (tzv. "Tobolkův katalog")
    Pozn.: Zdeněk Václav Tobolka byl ředitelem knihovny Národního shromáždění od 1.1.1919 do svého odchodu do výslužby 1.3.1939. Dle jeho pravidel byl katalog veden až do r. 1969.
  • lístkový katalog jmenný 1970-1992
  • lístkový katalog předmětový do r. 1992
  • lístkový katalog edic do r. 1945
  • lístkový katalog periodik

V roce 1993 byl zaveden automatizovaný knihovnický systém.

Lístkové katalogy jsou dostupné v legislativní studovně.Poslední aktualizace: 24. 3. 2021
ISP (příhlásit)