Sněmovní tisk 50
Novela z. o svobodném přístupu k informacím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 50/0 dne 8. 1. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0050.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 1. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 2018 jako tisk 50/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 77/18, PID ALBSAUXGNUMS.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36).
  Navrhl Ústavně právní výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Petiční výbor.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 137).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2018 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 50/2.
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 17. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/5 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/6 (doporučuje zamítnout).
  • Garanční Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/7 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/8 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/9 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 13. 11. 2018 na 20. schůzi přerušeno (usnesení č. 387).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal navíc návrh zákona a vydal 26. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/10 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 50/11, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 15:59.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 167, usnesení č. 558).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 50/13.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 50/14.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 948, usnesení č. 663).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 4. 7. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2019.

Zákon vyhlášen 16. 7. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 177/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
601Leo Luzar12825-18745.docx (18 KB) / PDF (363 KB, 4 strany) 20. 4. 2018 v 09:50:59
700Radovan Vích12924-18925.docx (32 KB) / PDF (332 KB, 3 strany) 7. 5. 2018 v 18:21:24
768Jan Bartošek12992-19011.doc (59 KB) / PDF (306 KB, 4 strany) 18. 5. 2018 v 14:24:24
1117Adam Kalous13341-19581.doc (51 KB) / PDF (272 KB, 4 strany) 10. 7. 2018 v 17:31:26
1124Marian Jurečka13348-19603.docx (21 KB) / PDF (215 KB, 5 stran) 11. 7. 2018 v 16:37:18
1272Jakub Michálek13496-19911.docx (11 KB) / PDF (448 KB, 5 stran) 12. 9. 2018 v 14:55:08
1653Tomáš Martínek13877-20534.docx (16 KB) / PDF (281 KB, 4 strany) 13. 11. 2018 v 15:32:52
1654Tomáš Martínek13878-20535.docx (19 KB) / PDF (382 KB, 7 stran) 13. 11. 2018 v 15:33:22
1823Jana Černochová14047-20791.docx (31 KB) / PDF (289 KB, 9 stran) 4. 12. 2018 v 10:32:23
1824Jana Černochová14048-20792.docx (19 KB) / PDF (291 KB, 4 strany) 4. 12. 2018 v 10:33:05
2097Adam Kalous14321-21264.docx (25 KB) / PDF (355 KB, 6 stran) 29. 1. 2019 v 08:33:17
2109Jan Chvojka14333-21278.docx (16 KB) / PDF (380 KB, 2 strany) 29. 1. 2019 v 13:41:35
2114Leo Luzar14338-21285.docx (14 KB) / PDF (387 KB, 4 strany) 29. 1. 2019 v 14:40:47


Deskriptory EUROVOCu: informační politika, obchodní informace, právo na informace, veřejná instituce, veřejné vlastnictví, veřejný sektor, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)