Sněmovní tisk 899
Vl.n.z., kterým se mění volební zákony - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 8. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 899/0 dne 25. 8. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 660/16, PID KORNA7ACP72U.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2016 (usnesení č. 306). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1353).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 899/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 899/2, který byl rozeslán 30. 11. 2016 v 9:23.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 12. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 899/3 (pozměňovací návrhy).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 88, usnesení č. 1514).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 13. 2. 2017.
  Zákon Senátem schválen 8. 3. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 3. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 3. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2017.

Zákon vyhlášen 29. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 35 pod číslem 90/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5217Jeroným Tejc10678-14962.doc (26 KB) / PDF (166 KB, 1 strana) 9. 11. 2016 v 12:40:35


Deskriptory EUROVOCu: evropské volby, místní volby, parlamentní volby, právo volit, prezidentské volby, regionální volby, volební právo

Navržené změny předpisů (7):

CitaceZměnaPředpisOd
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu899/0
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů899/0
130/2000novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů899/0
491/2001novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů899/0
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)899/0
62/2003novelizujeZákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů899/0
275/2012novelizujeZákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)899/0


ISP (příhlásit)