Sněmovní tisk 503
Novela z. - trestní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 503/0 dne 2. 6. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 367/15, PID RACK9TEECBUO.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Mgr. Marie Benešová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 804).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 503/1 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 503/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 503/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 503/4, který byl rozeslán 12. 2. 2016 v 10:16.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 503/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1104).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 3. 2016.
  Zákon Senátem schválen 20. 4. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 17. 5. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 150/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2848Zdeněk Ondráček08309-11115.doc (28 KB) / PDF (0 KB) 17. 9. 2015 v 12:34:39
3313Bronislav Schwarz08774-11880.doc (28 KB) / PDF (259 KB, 1 strana) 27. 11. 2015 v 09:47:45
3314Bronislav Schwarz08775-11881.doc (29 KB) / PDF (257 KB, 1 strana) 27. 11. 2015 v 09:48:50
3324Radek Vondráček08785-11900.doc (29 KB) / PDF (278 KB, 2 strany) 1. 12. 2015 v 15:45:24
3473Bronislav Schwarz08934-12124.doc (38 KB) / PDF (214 KB, 3 strany) 8. 1. 2016 v 13:39:25


Hesla věcného rejstříku: Mládež, Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: alternativní trest, omezení svobody, trestní řízení, trestní sankce, zločinnost mládeže

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)