Sněmovní tisk 337
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 10. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 337/0 dne 7. 10. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 454/14, PID KORN9HEJVMQO.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 10. 2014 (usnesení č. 96). Určil zpravodaje: Mgr. Martin Plíšek a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5., 7. 11. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 519).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 337/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Ústavně právní výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 337/4, který byl rozeslán 10. 3. 2015 v 16:47.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 3. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 337/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 4. 2015 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 666).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 4. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 64, dokument 64/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 4. 2015 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 64/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 2015 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 126).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 5. 2015 poslancům jako tisk 337/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 5. 2015 poslancům jako tisk 337/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 192, usnesení č. 772).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 6. 2015.

Zákon vyhlášen 16. 6. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 139/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2041Marek Benda07502-09709.odt (18 KB) / PDF (83 KB, 3 strany) 10. 3. 2015 v 11:29:45


Hesla věcného rejstříku: Exekuce, Konkurs, Řád občanský soudní

Deskriptory EUROVOCu: propadnutí věcí, soudní řízení, výkon rozhodnutí, výkonný orgán, zabavení věci

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)