Usnesení PS č. 519

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení (7. listopadu 2014)

Související sněmovní tisky

337 Novela z. - občanský soudní řád
ISP (příhlásit)