Stenografický zápis 19. schůze, 7. listopadu 2014


(Schůze pokračovala od 14.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Bartošek


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 277/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec František Laudát
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Schůze skončila ve 14.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP