Sněmovní tisk 1021
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: Váňa R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1021/0 dne 6. 2. 2017.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2017. Vláda 3. 3. 2017 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1633).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 54 dní.

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 26. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1021/1 (doporučuje schválit).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1021/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 6. 2017 na 57. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 6. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 48, usnesení č. 1717).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, obranná politika, osobní zbraň, politické násilí, střelná zbraň a střelivo, terorismus, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)