Sněmovní tisk 914
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 8. 2. 2013.
Zástupce navrhovatele: Vrecionová V.,Bis J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 914/0 dne 8. 2. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 2. 2013. Vláda zaslala stanovisko 7. 3. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 3. 2013 jako tisk 914/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1601).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/3 (doporučuje zamítnout).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/4 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/5 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 914/6, který byl rozeslán 19. 6. 2013 v 11:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 32, usnesení č. 1728).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 8. 2013 poslancům jako tisk 914/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 8. 2013 poslancům jako tisk 914/8.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7198Miroslav Bernášek05253-05205.doc (24 KB) / PDF (67 KB, 1 strana) 12. 6. 2013 v 13:05:08
7228Jiří Oliva05272-05246.doc (35 KB) / PDF (65 KB, 3 strany) 13. 6. 2013 v 13:44:57
7287Miroslav Bernášek05297-05291.doc (30 KB) / PDF (65 KB, 1 strana) 18. 6. 2013 v 14:27:46


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Politika agrární
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: inženýrské stavitelství, ochrana půdy, služba ve veřejném zájmu, zemědělská daň, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)