Stenografický zápis 54. schůze, 18. června 2013


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jan Husák
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jan Husák
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 14.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.50 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


168. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2012 /sněmovní tisk 958/

Poslanec Radim Jirout
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Radim Jirout


10. Vládní návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) /sněmovní tisk 916/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Vlastimil Picek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Hulinský
Ministr obrany ČR Vlastimil Picek


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Ladislav Skopal


37. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/ - druhé čtení

Senátorka Veronika Vrecionová
Poslanec Jiří Papež
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Miroslav Bernášek
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Miroslav Bernášek
Místopředseda PSP Jiří Oliva


188. Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů /sněmovní tisk 913/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Jan Hamáček


189. Návrh poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 950/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Jiří Papež


190. Vládní návrh zákona o prekursorech drog /sněmovní tisk 980/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger


191. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 981/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger


192. Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 990/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Milada Halíková


193. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 1003/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Jirout
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


194. Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1004/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Drobil
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Alfréd Michalík
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Otto Chaloupka


111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002 /sněmovní tisk 923/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec David Šeich
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 16.22 hodin. Po chvíli přichází k mikrofonu posl. Šeich a snaží se promluvit. Je přerušen řídícím a upozorněn, že jednání je přerušeno do 16.23. Jednání pokračovalo v 16.23 hodin.)

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec David Šeich


112. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000 /sněmovní tisk 924/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Gabriela Pecková


113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie /sněmovní tisk 925/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec František Novosad


114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 993/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslankyně Gabriela Pecková


116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hong Kong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 1048/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Jana Fischerová


117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hong Kong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 1049/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Kristýna Kočí


118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hong Kong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 1050/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec David Šeich


119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince 2002 /sněmovní tisk 1053/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Florián
Poslanec Roman Váňa
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 16.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP