Sněmovní tisk 403
Novela z. o uznávání odborné kvalifikace - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 1. 2012.
  Zákon Senátem schválen 25. 1. 2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2012.

Zákon vyhlášen 16. 2. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 20 pod číslem 52/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zaměstnanci
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, odborná kvalifikace, politika zaměstnanosti EU, svoboda poskytovat služby, uznání diplomu, uznání studia, volný pohyb pracovníků

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)