Sněmovní tisk 326
Novela z. o veřejných zakázkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 326/0 dne 15. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Smutný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 480).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 14. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 545).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 326/2, který byl rozeslán 21. 6. 2011 v 16:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2011 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 63, usnesení č. 635).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 7. 2011.
  Zákon Senátem schválen 4. 8. 2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 8. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 8. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 258/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zakázky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dodávky, eurotrh, mezinárodní soutěž, podpora podnikání, soutěžní politika, soutěžní právo, veřejná zakázka, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)