Sněmovní tisk 32
Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2009

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 7. 2010 jako tisk 32/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 5. 8. 2010.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 14. 9. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 32/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 57, usnesení č. 133).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, nemovitý majetek, převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (příhlásit)