Sněmovní tisk 32/0
Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2009
ISP (příhlásit)