Usnesení PS č. 133

k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 /sněmovní tisk 32/ (4. listopadu 2010)
ISP (příhlásit)