Sněmovní tisk 268
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivana Řápková, Lenka Kohoutová) předložila sněmovně návrh zákona 23. 2. 2011.
Zástupce navrhovatele: Řápková I., Kohoutová L..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 268/0 dne 24. 2. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 2. 2011. Vláda zaslala stanovisko 24. 3. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 3. 2011 jako tisk 268/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2011 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 10. 5. 2011 na 16. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 14. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 551).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 268/4, který byl rozeslán 20. 9. 2011 v 17:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 134, usnesení č. 761).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 268/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 268/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 50).Hesla věcného rejstříku: Dávky, Potřebnost sociální
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: chudoba, pokuta, sociální dávky, sociální pomoc, správní delikt, správní sankce, trestná činnost, veřejný pořádek, základní životní potřeby

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)