Sněmovní tisk 205
Novela z. o rodině

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

JUDr. Pavel Staněk, MBA předložil sněmovně návrh zákona 17. 12. 2010.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 205/0 dne 20. 12. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 205/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 373).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 205/3, který byl rozeslán 15. 6. 2011 v 9:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 614).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2011 poslancům jako tisk 205/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2011 poslancům jako tisk 205/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 23).Hesla věcného rejstříku: Mládež, Rodina
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ochrana dítěte, právo dozoru, rodinné právo, rozvod

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)