Sněmovní tisk 582
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 582/0 dne 19. 1. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214). Určil zpravodaje: Ing. František Dědič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 981).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 582/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 582/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 582/3, který byl rozeslán 3. 5. 2012 v 11:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 112, usnesení č. 1154).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 5. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 352, dokument 352/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 5. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (MUDr. Václav Vlček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 6. 2012 a přijal usnesení č. 270, které bylo rozdáno jako tisk 352/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 6. 2012 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 352/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 6. 2012 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 627).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 6. 2012 poslancům jako tisk 582/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 6. 2012 poslancům jako tisk 582/5.
  Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Sněmovna projednávání přerušila (usnesení č. 1228).
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 68, usnesení č. 1273).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 10. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 29. 10. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 359/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2081Jiří Papež03417-01765.doc (23 KB) / PDF (60 KB, 2 strany) 24. 4. 2012 v 10:12:30
2163Petr Bendl03446-01832.doc (28 KB) / PDF (69 KB, 2 strany) 2. 5. 2012 v 15:41:27
2166Kateřina Klasnová03449-01835.doc (25 KB) / PDF (50 KB, 1 strana) 2. 5. 2012 v 18:07:42


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Policie, Poplatky, Živočichové
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: hospodářská zvířata, chov zvířat, ochrana zvířat, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)