Sněmovní tisk 536
Novela z. o bankách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 11. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 536/0 dne 22. 11. 2011.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2011 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    Čtení proběhlo 13. 12. 2011 na 32. schůzi.
    Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 909).

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 536/1 (přerušuje projednávání).
    • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 536/2 (přerušuje projednávání).
    • Výbor pro bezpečnost projednal navíc návrh zákona a vydal 12. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 536/3 (doporučuje schválit).
    • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 536/4 (doporučuje schválit).
  • 2

    2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
    Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 536/5, který byl rozeslán 14. 3. 2012 v 16:36.

  • 3

    3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 134, usnesení č. 1096).

  • 2

    2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
    Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 536/6, který byl rozeslán 4. 5. 2012 v 14:24.

  • 3

    3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 118, usnesení č. 1155).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

  • PS

    Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 5. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 353, dokument 353/0.

  • O

    Organizační výbor dne 24. 5. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

  • V
    • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 6. 2012 a přijal usnesení č. 272, které bylo rozdáno jako tisk 353/1 (schvaluje).
    • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 6. 2012 a přijal usnesení č. 228, které bylo rozdáno jako tisk 353/2 (pozměňovací návrhy).
  • S

    Návrh projednán dne 14. 6. 2012 na 23. schůzi Senátu.
    Senát návrh schválil (usnesení č. 650).

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2012.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2012.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 254/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1530Pavel Bém03204-01390.doc (61 KB) / PDF (146 KB, 7 stran) 13. 3. 2012 v 13:49:31
2021Jan Florián03395-01742.doc (78 KB) / PDF (144 KB, 6 stran) 19. 4. 2012 v 11:18:00
2185Helena Langšádlová03454-01847.doc (43 KB) / PDF (81 KB, 3 strany) 3. 5. 2012 v 11:06:20


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní právo, bankovnictví, cenné papíry, centrální banka, finanční instituce, nucená správa

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)