Sněmovní tisk 511
Doh.mezi ČR a Ostrovem Man o výměně inf.v daň.záležitostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 10. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 511/0 dne 3. 11. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 11. 2011 (usnesení č. 193). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 890).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 511/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 25. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 511/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 3. 2012 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1070).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 10. 2011 jako senátní tisk 225/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 10. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 11. 2011 a přijal usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako tisk 225/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 12. 2011 a přijal usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako tisk 225/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 1. 2012 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 474).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26. 3. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 1. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 1 pod číslem 3/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daň, daňová kontrola, ostrov Man, výměna informacíISP (příhlásit)