Usnesení PS č. 890

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 18. července 2011 /sněmovní tisk 511/ - prvé čtení (8. prosince 2011)
ISP (příhlásit)