Sněmovní tisk 764
Vl.n.z.o službách pro el. transakce - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 764/0 dne 31. 3. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 143/16, PID KORNA6UH4V0Y.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Ing. Věra Kovářová a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1189).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 764/4, který byl rozeslán 26. 5. 2016 v 12:15.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 46, usnesení č. 1270).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 7. 2016.
  Zákon Senátem schválen 24. 8. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2016.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 298/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4382Jeroným Tejc09843-13505.docx (20 KB) / PDF (302 KB, 3 strany) 19. 5. 2016 v 13:38:51
4383Jeroným Tejc09844-13506.docx (22 KB) / PDF (301 KB, 4 strany) 19. 5. 2016 v 13:40:21


Související tisk: 763 (Vl.n.z. o službách vytvářejících důvěru pro elektr.transakce).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Informatika, informační systém, Informovanost, informace, Právo autorské

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, elektronická správa dokumentů, informační politika, právo na informace, veřejná správa, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (66)ISP (příhlásit)