Sněmovní tisk 638
Vl.n.z. o změně zák.v souv.s přij. zák.o zad. veřejných zak.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 3. 2016.
  Návrh zákona 7. 4. 2016 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 638/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 638/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 221, usnesení č. 1182).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 29. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 51 pod číslem 135/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3581Ladislav Okleštěk09042-12259.docx (27 KB) / PDF (0 KB) 22. 1. 2016 v 13:01:28


Související tisk: 637 (Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek).


Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém, Zájem veřejný, Zakázky

Deskriptory EUROVOCu: soutěžní řízení, veřejná zakázka, veřejné finance, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (8):

CitaceZměnaPředpisOd
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů638/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)638/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích638/0
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)638/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)638/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti638/0
194/2010novelizujeZákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů638/0
418/2011novelizujeZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim638/0


ISP (příhlásit)