Sněmovní tisk 637
Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 3. 2016.
  Návrh zákona 7. 4. 2016 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 637/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 637/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 220, usnesení č. 1181).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 29. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 51 pod číslem 134/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3429Ladislav Okleštěk08890-12034.docx (35 KB) / PDF (405 KB, 5 stran) 17. 12. 2015 v 19:26:25
3433Ladislav Okleštěk08894-12037.docx (9 KB) / PDF (0 KB) 17. 12. 2015 v 21:44:52
3435Jan Birke08896-12039.docx (11 KB) / PDF (236 KB, 2 strany) 18. 12. 2015 v 11:33:42
3437Jan Birke08898-12045.docx (18 KB) / PDF (525 KB, 7 stran) 18. 12. 2015 v 11:55:38
3438Jan Birke08899-12046.doc (23 KB) / PDF (229 KB, 3 strany) 18. 12. 2015 v 12:33:31
3440Matěj Fichtner08901-12048.docx (31 KB) / PDF (274 KB, 4 strany) 19. 12. 2015 v 15:09:24
3441Matěj Fichtner08902-12049.docx (29 KB) / PDF (232 KB, 2 strany) 19. 12. 2015 v 15:10:36
3442Matěj Fichtner08903-12050.docx (29 KB) / PDF (239 KB, 2 strany) 19. 12. 2015 v 15:11:34
3444Matěj Fichtner08905-12051.docx (29 KB) / PDF (197 KB, 2 strany) 19. 12. 2015 v 15:12:42
3445Matěj Fichtner08906-12052.docx (31 KB) / PDF (217 KB, 3 strany) 19. 12. 2015 v 15:13:40
3447Stanislav Pfléger08908-12054.doc (43 KB) / PDF (271 KB, 3 strany) 22. 12. 2015 v 11:07:50
3472Leo Luzar08933-12123.docx (16 KB) / PDF (257 KB, 4 strany) 8. 1. 2016 v 10:54:25
3553Ladislav Okleštěk09014-12233.docx (27 KB) / PDF (0 KB) 20. 1. 2016 v 10:37:35
3554Ladislav Okleštěk09015-12234.docx (27 KB) / PDF (0 KB) 20. 1. 2016 v 10:39:30
3560Ladislav Okleštěk09021-12239.docx (11 KB) / PDF (0 KB) 20. 1. 2016 v 12:42:29
3575Jiří Petrů09036-12253.doc (17 KB) / PDF (185 KB, 1 strana) 21. 1. 2016 v 14:56:55
3580Jan Chvojka09041-12258.docx (18 KB) / PDF (292 KB, 2 strany) 22. 1. 2016 v 12:29:35
3583Jana Černochová09044-12261.docx (21 KB) / PDF (303 KB, 5 stran) 26. 1. 2016 v 12:24:15
3584Martina Berdychová09045-12262.docx (108 KB) / PDF (209 KB, 2 strany) 26. 1. 2016 v 13:24:01
3587Ladislav Okleštěk09048-12264.docx (18 KB) / PDF (0 KB) 26. 1. 2016 v 13:37:41
3590Antonín Seďa09051-12267.odt (44 KB) / PDF (64 KB, 1 strana) 26. 1. 2016 v 14:25:46
3591Antonín Seďa09052-12268.odt (45 KB) / PDF (64 KB, 1 strana) 26. 1. 2016 v 14:27:30
3596Lukáš Pleticha09057-12278.doc (25 KB) / PDF (230 KB, 1 strana) 26. 1. 2016 v 15:41:11
3597Soňa Marková09058-12280.docx (11 KB) / PDF (398 KB, 3 strany) 26. 1. 2016 v 17:17:46
3598Ivan Adamec09059-12285.doc (17 KB) / PDF (218 KB, 1 strana) 26. 1. 2016 v 18:24:23
3599Jan Birke09060-12284.docx (12 KB) / PDF (224 KB, 2 strany) 26. 1. 2016 v 18:21:38
3600Ivan Adamec09061-12286.doc (12 KB) / PDF (189 KB, 1 strana) 26. 1. 2016 v 18:27:33
3601Lukáš Pleticha09062-12287.docx (29 KB) / PDF (444 KB, 4 strany) 27. 1. 2016 v 09:27:48
3604Jiří Petrů09065-12288.doc (19 KB) / PDF (339 KB, 2 strany) 27. 1. 2016 v 10:48:30
3605Martin Kolovratník09066-12289.docx (25 KB) / PDF (331 KB, 2 strany) 27. 1. 2016 v 10:52:25
3606Martin Kolovratník09067-12290.docx (23 KB) / PDF (232 KB, 1 strana) 27. 1. 2016 v 10:52:52
3607Ladislav Okleštěk09068-12291.docx (29 KB) / PDF (0 KB) 27. 1. 2016 v 11:12:10
3608Lukáš Pleticha09069-12292.doc (28 KB) / PDF (255 KB, 1 strana) 27. 1. 2016 v 11:17:24
3609Lukáš Pleticha09070-12293.docx (23 KB) / PDF (240 KB, 2 strany) 27. 1. 2016 v 12:01:04
3610Ladislav Okleštěk09071-12294.docx (29 KB) / PDF (0 KB) 27. 1. 2016 v 12:21:42
3612Lukáš Pleticha09073-12296.doc (28 KB) / PDF (188 KB, 1 strana) 27. 1. 2016 v 14:02:55
3613Jaroslav Klaška09074-12297.docx (6 KB) / PDF (314 KB, 2 strany) 27. 1. 2016 v 14:28:05
3614Jaroslav Klaška09075-12298.docx (6 KB) / PDF (303 KB, 2 strany) 27. 1. 2016 v 14:28:25
3615Jan Klán09076-12299.docx (12 KB) / PDF (148 KB, 1 strana) 27. 1. 2016 v 14:28:37
3616Jaroslav Klaška09077-12300.docx (5 KB) / PDF (289 KB, 2 strany) 27. 1. 2016 v 14:29:06
3617Jaroslav Klaška09078-12302.doc (20 KB) / PDF (316 KB, 2 strany) 27. 1. 2016 v 14:31:04
3618Jaroslav Klaška09079-12303.doc (17 KB) / PDF (253 KB, 1 strana) 27. 1. 2016 v 14:31:33
3619František Adámek09080-12304.docx (4 KB) / PDF (165 KB, 1 strana) 27. 1. 2016 v 15:02:51
3620Ludvík Hovorka09081-12305.doc (21 KB) / PDF (370 KB, 2 strany) 27. 1. 2016 v 15:14:25
3621Petr Kudela09082-12306.doc (5 MB) / PDF (6 MB, 444 stran) 27. 1. 2016 v 15:21:24
3622Milada Halíková09083-12307.odt (19 KB) / PDF (73 KB, 1 strana) 27. 1. 2016 v 15:47:27
3625Petr Kudela09086-12314.odt (59 KB) / PDF (40 KB, 1 strana) 27. 1. 2016 v 18:12:25


Související tisk: 638 (Vl.n.z. o změně zák.v souv.s přij. zák.o zad. veřejných zak.).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Informatika, informační systém, Zájem veřejný, Zakázky

Deskriptory EUROVOCu: soutěžní politika, soutěžní řízení, veřejná zakázka, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (39)ISP (příhlásit)