Sněmovní tisk 408
Vl.n.z.v souvislosti s přijetím zákona o zdrav. službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 408/0 dne 1. 7. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 1. 7. 2011. Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 7. 2011 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 625).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 408/3, který byl rozeslán 31. 8. 2011 v 12:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 9. 2011 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 101, usnesení č. 681).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 9. 2011.
  Návrh zákona 19. 10. 2011 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 10. 2011 poslancům jako tisk 408/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 10. 2011 poslancům jako tisk 408/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3., 6. 11. 2011 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 343, usnesení č. 831).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 8. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 375/2011 Sb.Související tisky: 405 (Vl.n.z. o zdravotních službách), 406 (Vl.n.z. o zdravotnické záchranné službě), 407 (Vl.n.z. o specifických zdravotních službách).


Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Záchranářství, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: sociální zabezpečení, zdravotní politika, zdravotnická legislativa, zdravotnická služba, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (126)ISP (příhlásit)