Sněmovní tisk 26
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 26/0 dne 2. 12. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 26/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 1. 2014 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 79).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 150 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18., 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 26/7, který byl rozeslán 23. 9. 2014 v 20:27.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 295, usnesení č. 447).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 265/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
641Jaroslava Pokorná Jermanová06102-07252.doc (44 KB) / PDF (219 KB, 3 strany) 22. 4. 2014 v 13:30:31
1144Václav Votava06605-08157.doc (25 KB) / PDF (291 KB, 2 strany) 25. 8. 2014 v 14:43:45
1145Jaroslava Pokorná Jermanová06606-08158.doc (24 KB) / PDF (284 KB, 2 strany) 26. 8. 2014 v 12:27:50
1253Jaroslava Pokorná Jermanová06714-08368.doc (10 KB) / PDF (176 KB, 1 strana) 4. 9. 2014 v 11:02:54
1397Josef Uhlík06858-08572.odt (15 KB) / PDF (46 KB, 1 strana) 19. 9. 2014 v 09:15:15


Hesla věcného rejstříku: Řád jednací PS

Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, legislativní proces, pozměňovací návrh, zákonodárná iniciativa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)