Sněmovní tisk 26/0
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t002600.pdf (Dokument PDF, 143 KB)t002600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0026a0.pdf (Dokument PDF, 120 KB)t0026a0.doc

Rozesláno poslancům

2. prosince 2013 v 9:56
ISP (příhlásit)