Sněmovní tisk 71
Novela z. - služební zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Roman Sklenák, Jeroným Tejc, Lubomír Zaorálek, Bohuslav Sobotka, Jan Hamáček, Milan Chovanec) předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: Sklenák R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 71/0 dne 27. 12. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 9. 1. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2014 jako tisk 71/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 1. 2014 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 84).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 71/9, který byl rozeslán 17. 7. 2014 v 20:38.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 7., 1., 27. 8. 2014 na 12. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 107, usnesení č. 393).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 9. 2014 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 9. 2014 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 71/12, který byl rozeslán 3. 9. 2014 v 14:46.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 9. 2014 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 53, usnesení č. 395).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 10. 2014.
  Prezident zákon nepodepsal a 8. 10. 2014 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 71/13 (revokováno).
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 71/15.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 71/14 (revokováno).
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 71/16.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 59, usnesení č. 471).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2014.

Zákon vyhlášen 6. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 234/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1043Jan Klán06504-07974.doc (23 KB) / PDF (254 KB, 1 strana) 8. 7. 2014 v 08:51:20
1049Jan Klán06510-07983.doc (28 KB) / PDF (219 KB, 1 strana) 11. 7. 2014 v 15:46:50
1050Jaroslava Pokorná Jermanová06511-07985.odt (25 KB) / PDF (98 KB, 2 strany) 14. 7. 2014 v 09:33:32
1057Jana Hnyková06518-07992.doc (14 KB) / PDF (243 KB, 1 strana) 15. 7. 2014 v 12:22:17
1058Jana Hnyková06519-07993.doc (15 KB) / PDF (262 KB, 1 strana) 15. 7. 2014 v 12:23:39
1059Jana Hnyková06520-07994.doc (17 KB) / PDF (272 KB, 2 strany) 15. 7. 2014 v 12:24:30
1061Daniel Korte06522-08084.doc (24 KB) / PDF (165 KB, 1 strana) 15. 7. 2014 v 13:00:14
1081Roman Kubíček06542-08022.odt (17 KB) / PDF (49 KB, 1 strana) 15. 7. 2014 v 15:43:30
1082Věra Kovářová06543-08024.doc (29 KB) / PDF (213 KB, 1 strana) 15. 7. 2014 v 16:01:33
1083Věra Kovářová06544-08026.doc (41 KB) / PDF (220 KB, 5 stran) 15. 7. 2014 v 16:03:06
1086Jan Bartošek06547-08028.doc (118 KB) / PDF (472 KB, 14 stran) 15. 7. 2014 v 17:35:19
1094Roman Kubíček06555-08036.odt (19 KB) / PDF (42 KB, 2 strany) 16. 7. 2014 v 09:58:35
1095Marek Černoch06556-08037.doc (21 KB) / PDF (339 KB, 2 strany) 16. 7. 2014 v 11:15:59
1146Jana Hnyková06607-08159.doc (33 KB) / PDF (277 KB, 1 strana) 27. 8. 2014 v 13:25:53
1147Jana Hnyková06608-08160.doc (15 KB) / PDF (236 KB, 1 strana) 27. 8. 2014 v 13:27:02
1149Jan Klán06610-08166.odt (27 KB) / PDF (51 KB, 1 strana)
06610-08167.odt (33 KB) / PDF (50 KB, 1 strana)
06610-08168.odt (24 KB) / PDF (48 KB, 1 strana)
06610-08169.odt (27 KB) / PDF (48 KB, 1 strana)
 27. 8. 2014 v 16:22:15
1150Jan Klán06611-08170.odt (27 KB) / PDF (51 KB, 1 strana) 27. 8. 2014 v 16:31:48
1151Jan Klán06612-08171.odt (33 KB) / PDF (50 KB, 1 strana) 27. 8. 2014 v 16:32:16
1152Jan Klán06613-08172.odt (24 KB) / PDF (48 KB, 1 strana) 27. 8. 2014 v 16:32:36
1153Jan Klán06614-08173.odt (27 KB) / PDF (48 KB, 1 strana) 27. 8. 2014 v 16:32:54
1177Jan Klán06638-08193.doc (12 KB) / PDF (167 KB, 1 strana) 29. 8. 2014 v 09:42:20
1178Jan Klán06639-08194.doc (14 KB) / PDF (179 KB, 1 strana) 29. 8. 2014 v 09:42:44
1180Věra Kovářová06641-08200.doc (24 KB) / PDF (181 KB, 1 strana) 29. 8. 2014 v 09:56:44
1184Daniel Korte06645-08210.doc (20 KB) / PDF (162 KB, 1 strana) 31. 8. 2014 v 13:58:15
1187Jan Chvojka06648-08212.DOC (611 KB) / PDF (2 MB, 89 stran) 1. 9. 2014 v 07:34:16
1190Daniel Korte06651-08216.doc (12 KB) / PDF (201 KB, 1 strana) 1. 9. 2014 v 17:00:15
1192Jaroslav Zavadil06653-08217.doc (15 KB) / PDF (234 KB, 1 strana)
06653-08218.doc (26 KB) / PDF (215 KB, 1 strana)
06653-08219.doc (15 KB) / PDF (192 KB, 1 strana)
06653-08220.doc (17 KB) / PDF (217 KB, 2 strany)
06653-08221.doc (15 KB) / PDF (192 KB, 1 strana)
06653-08222.doc (14 KB) / PDF (194 KB, 1 strana)
 2. 9. 2014 v 08:38:36
1193Zdeněk Ondráček06654-08224.doc (26 KB) / PDF (258 KB, 2 strany) 2. 9. 2014 v 09:19:09
1194Radim Fiala06655-08232.doc (28 KB) / PDF (213 KB, 1 strana) 2. 9. 2014 v 12:15:02
1195Petr Fiala06656-08226.doc (15 KB) / PDF (263 KB, 1 strana) 2. 9. 2014 v 11:23:01
1197Jan Chvojka06658-08229.doc (27 KB) / PDF (407 KB, 7 stran) 2. 9. 2014 v 11:54:03
1198Marek Benda06659-08231.doc (17 KB) / PDF (229 KB, 2 strany) 2. 9. 2014 v 11:58:00
1202Jan Klán06663-08243.odt (26 KB) / PDF (102 KB, 3 strany) 2. 9. 2014 v 13:47:22
1203Jan Birke06664-08244.doc (23 KB) / PDF (402 KB, 2 strany) 2. 9. 2014 v 13:55:51
1204Martin Plíšek06665-08245.doc (43 KB) / PDF (244 KB, 3 strany) 2. 9. 2014 v 14:17:14
1205Martin Plíšek06666-08246.doc (58 KB) / PDF (344 KB, 6 stran) 2. 9. 2014 v 14:17:15
1206Martin Plíšek06667-08247.doc (27 KB) / PDF (202 KB, 1 strana) 2. 9. 2014 v 14:17:15
1207Václav Snopek06668-08248.odt (14 KB) / PDF (97 KB, 4 strany) 2. 9. 2014 v 15:46:20


Související tisk: 242 (N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě).


Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Správa státní, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: povinnosti úředníka, práva úředníka, profesní status, státní úředník, státní zaměstnanec, statut úředníka, struktura státní správy, veřejná služba, veřejná správa

Navržené změny předpisů (29)ISP (příhlásit)