Petiční výbor

Předseda

JUDr. Cyril Svoboda

Místopředseda

Kateřina Dostálová
Jiří Hofman
Ing. Veronika Nedvědová
Ing. Hana Orgoníková

Podvýbor pro aplikaci Listiny základních práv a svobod
Podvýbor pro národnosti
ISP (příhlásit)