Petiční výbor
Usnesení

č. 3volba předsedy výboru (23. července 1998) 
č. 7Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 1998 do 30. 6. 1998 (17. září 1998) 
č. 8Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně do 16. 9. 1998 (17. září 1998) 
č. 10Nominace zástupce Poslanecké sněmovny do Rady pro národnosti (17. září 1998) 
č. 11Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997 - Kapitola 304 Úřad vlády (24. září 1998) 
č. 16Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně od 24. 9. 1998 do 30. 9. 1998 (1. října 1998) 
č. 19Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996) – tisk 12 (15. října 1998) 
č. 21Delegování zástupců petičního výboru na seminář v Bruselu (29. října 1998) 
č. 23Návrh pořadu a termínu příští schůze výboru (5. listopadu 1998) 
č. 24Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně od 1. 10. 1998 do 4. 11. 1998 (5. listopadu 1998) 
č. 33Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 - Kapitola 304 Úřad vlády (10. prosince 1998) 
č. 34Senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) - tisk 16 (10. prosince 1998) 
č. 40Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 11. 1998 do 30. 11. 1998 (17. prosince 1998) 
č. 41Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně od 10. 12. 1998 do 16. 12. 1998 (17. prosince 1998) 
č. 44Veřejné slyšení zástupkyň petičních výborů peticí čj. 341/P, 342/P a 343/P (21. ledna 1999) 
č. 47Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 1998 do 31. 12. 1998 (21. ledna 1999) 
č. 48Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně od 17. 12. 1998 do 20. 1. 1999 (21. ledna 1999) 
č. 57Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně od 25. 2. 1999 do 10. 3. 1999 (11. března 1999) 
č. 69Informace ministra spravedlnosti o okolnostech organizovaného útěku obviněného z budovy Městského soudu v Praze dne 16. dubna 1999 a o opatřeních přijatých k zabránění podobných událostí (17. června 1999) 
č. 77Informace o řízení o udělení milosti (16. září 1999) 

12345
ISP (příhlásit)