Petiční výbor
Podvýbor pro aplikaci Listiny základních práv a svobod

Předseda

Ing. Hana Orgoníková

Místopředseda

JUDr. Vojtěch Filip
Ing. Veronika NedvědováISP (příhlásit)