Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
279/1992Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky1
280/1992Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách13
290/1992Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky1
334/1992Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu6
337/1992Zákon České národní rady o správě daní a poplatků19
338/1992Zákon České národní rady o dani z nemovitostí13
344/1992Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)4
357/1992Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí13
358/1992Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)6
359/1992Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech1
360/1992Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě2
397/1992Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii1
398/1992Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předseda Státní banky československé č. 136/1985 Sb., finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. a vyhlášky č. 73/1991 Sb.1
427/1992Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami1
517/1992Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři1
522/1992Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb.1
523/1992Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky6
539/1992Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)2
555/1992Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky7
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů48

<<456789101112>>ISP (příhlásit)