Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
328/1991Zákon o konkursu a vyrovnání1
381/1991Zákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky2
388/1991Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí3
394/1991Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky1
424/1991Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích4
451/1991Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky1
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)21
483/1991Zákon České národní rady o České televizi9
484/1991Zákon České národní rady o Českém rozhlasu5
490/1991Zákon o způsobu provádění referenda1
509/1991Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník1
513/1991Obchodní zákoník23
540/1991Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 529/1990 Sb.1
548/1991Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.1
549/1991Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů13
551/1991Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky13
552/1991Zákon České národní rady o státní kontrole2
553/1991Zákon České národní rady o obecní policii4
557/1991Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon1
563/1991Zákon o účetnictví10

<<2345678910>>ISP (příhlásit)