Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
634/2004Zákon o správních poplatcích58
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů48
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)28
187/2006Zákon o nemocenském pojištění27
117/1995Zákon o státní sociální podpoře26
435/2004Zákon o zaměstnanosti26
561/2004Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)26
262/2006Zákon zákoník práce26
99/1963Občanský soudní řád25
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti25
48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů25
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty25
155/1995Zákon o důchodovém pojištění24
513/1991Obchodní zákoník23
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení23
200/1990Zákon České národní rady o přestupcích21
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)21
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů21
120/2001Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů21
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi21

12345>>ISP (příhlásit)