Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
569/1991Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky5
570/1991Zákon České národní rady o živnostenských úřadech1
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení23
21/1992Zákon o bankách19
42/1992Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech4
102/1992Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník2
106/1992Vyhláška o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu1
114/1992Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny14
124/1992Zákon o Vojenské policii2
143/1992Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech2
160/1992Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních6
165/1992Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury1
229/1992Zákon o komoditních burzách3
234/1992Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.2
239/1992Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky3
241/1992Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie3
246/1992Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání3
257/1992Zákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů1
264/1992Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony2
265/1992Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem5

<<34567891011>>ISP (příhlásit)