Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti25
591/1992Zákon České národní rady o cenných papírech4
592/1992Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění12
593/1992Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů7
634/1992Zákon o ochraně spotřebitele7
1/1993Ústava České republiky16
6/1993Zákon České národní rady o České národní bance11
12/1993Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí1
13/1993Celní zákon13
16/1993Zákon České národní rady o dani silniční8
18/1993Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí2
19/1993Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů1
26/1993Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících1
35/1993Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů1
40/1993Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky1
49/1993Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení1
67/1993Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii1
68/1993Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy1
89/1993Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech1
96/1993Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.3

<<5678910111213>>ISP (příhlásit)