Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
242/1992Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících1
246/1992Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání5
279/1992Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky1
280/1992Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách9
301/1992Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky1
334/1992Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu5
337/1992Zákon České národní rady o správě daní a poplatků1
338/1992Zákon České národní rady o dani z nemovitostí7
357/1992Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí4
358/1992Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)4
359/1992Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech3
360/1992Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě3
478/1992Zákon o užitných vzorech2
523/1992Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky1
539/1992Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)3
555/1992Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky4
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů42
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti21
590/1992Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony1
592/1992Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění16

<<12345678>>ISP (příhlásit)