Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
424/1991Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích5
451/1991Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky7
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)26
483/1991Zákon České národní rady o České televizi5
484/1991Zákon České národní rady o Českém rozhlasu3
513/1991Obchodní zákoník1
529/1991Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků2
549/1991Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů12
551/1991Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky9
553/1991Zákon České národní rady o obecní policii6
563/1991Zákon o účetnictví8
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení31
1/1992Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku1
17/1992Zákon o životním prostředí1
21/1992Zákon o bankách12
114/1992Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny13
126/1992Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži1
143/1992Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech1
229/1992Zákon o komoditních burzách1
239/1992Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky2

<<1234567>>ISP (příhlásit)