Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
634/2004Zákon o správních poplatcích66
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů42
262/2006Zákon zákoník práce32
40/2009Zákon trestní zákoník32
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení31
155/1995Zákon o důchodovém pojištění29
99/1963Občanský soudní řád28
187/2006Zákon o nemocenském pojištění28
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)27
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)26
117/1995Zákon o státní sociální podpoře25
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty25
435/2004Zákon o zaměstnanosti25
372/2011Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)25
48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů22
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti21
234/2014Zákon o státní službě21
219/2000Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích20
258/2000Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů19
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi19

12345>>ISP (příhlásit)