Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
154/1994Zákon o Bezpečnostní informační službě2
200/1994Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením2
216/1994Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů6
261/1994Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství2
266/1994Zákon o dráhách9
269/1994Zákon o Rejstříku trestů3
37/1995Zákon o neperiodických publikacích2
40/1995Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů12
58/1995Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů2
82/1995Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů1
87/1995Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů10
89/1995Zákon o státní statistické službě6
90/1995Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny11
114/1995Zákon o vnitrozemské plavbě6
117/1995Zákon o státní sociální podpoře25
118/1995Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře1
155/1995Zákon o důchodovém pojištění29
219/1995Devizový zákon1
236/1995Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců11
237/1995Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů1

<<34567891011>>ISP (příhlásit)