Sněmovní tisk 875
Vl. n. z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 875/0 dne 25. 5. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 25. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 58).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 25. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 5621.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 5. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 95, usnesení č. 1149).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 6. 2020 poslancům jako tisk 875/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 6. 2020 poslancům jako tisk 875/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1174).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 6. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 6. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 6. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 300/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5353Lucie Šafránková17577-26635.docx (18 KB) / PDF (206 KB, 3 strany) 25. 6. 2020 v 22:15:09
5408Hana Aulická Jírovcová17632-26703.docx (18 KB) / PDF (196 KB, 1 strana) 28. 5. 2020 v 10:23:53
5422Petr Beitl17646-26715.docx (24 KB) / PDF (231 KB, 4 strany) 28. 5. 2020 v 18:15:11
5424Jan Bauer17648-26717.docx (20 KB) / PDF (247 KB, 2 strany) 28. 5. 2020 v 18:29:58
5425Jan Bauer17649-26720.docx (24 KB) / PDF (236 KB, 3 strany) 28. 5. 2020 v 20:51:14
5426Jan Bauer17650-26721.docx (24 KB) / PDF (222 KB, 3 strany) 28. 5. 2020 v 20:52:02
5427Jan Bauer17651-26722.docx (23 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 28. 5. 2020 v 20:52:37
5429Jan Skopeček17653-26724.doc (35 KB) / PDF (215 KB, 2 strany) 29. 5. 2020 v 00:39:33
5440Jiří Bláha17664-26736.docx (16 KB) / PDF (314 KB, 3 strany) 29. 5. 2020 v 09:02:37
5443Markéta Pekarová Adamová17667-26739.docx (17 KB) / PDF (146 KB, 3 strany) 29. 5. 2020 v 09:09:15
5446Olga Richterová17670-26742.docx (829 KB) / PDF (94 KB, 4 strany) 29. 5. 2020 v 09:52:14


Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, osvobození od daní, podpora zaměstnanosti, pojistné, sociální zabezpečení, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)