Sněmovní tisk 868
Vl.n.z.o komp. osobám posk.hrazené zdr. služby - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 868/0 dne 19. 5. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 494/20, PID KORNBPMGL28N.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 19. 5. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 57).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 19. 5. 2020.
  Určil zpravodaje: prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 5., 5. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 5620.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 187, usnesení č. 1169).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 6. 2020 poslancům jako tisk 868/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 6. 2020 poslancům jako tisk 868/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon s pozměňovacími návrhy přijala (usnesení č. 1172).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 6. 2020.
  Prezident zákon podepsal 19. 6. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 6. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 301/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5542Vít Kaňkovský17766-26866.docx (15 KB) / PDF (280 KB, 4 strany) 3. 6. 2020 v 17:09:04
5552Vít Kaňkovský17776-26879.docx (21 KB) / PDF (327 KB, 4 strany) 4. 6. 2020 v 23:28:35
5553Bohuslav Svoboda17777-26880.docx (21 KB) / PDF (326 KB, 4 strany) 5. 6. 2020 v 08:09:13
5554Vít Kaňkovský17778-26881.docx (23 KB) / PDF (350 KB, 8 stran) 5. 6. 2020 v 09:09:17
5556Vít Kaňkovský17780-26883.docx (23 KB) / PDF (363 KB, 10 stran) 5. 6. 2020 v 09:44:36
5557Jana Pastuchová17781-26884.docx (21 KB) / PDF (326 KB, 5 stran) 5. 6. 2020 v 09:52:20
5572Petr Pávek17796-26908.docx (15 KB) / PDF (280 KB, 3 strany) 9. 6. 2020 v 11:22:49


Deskriptory EUROVOCu: odškodnění, sociální služby, státní zdravotní služba, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)