(11.30 hodin)

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Já nebudu mluvit dlouho.

Těch změn, které přináší tento tisk, je docela dost, to není jenom ta, o které mluvil pan předseda výboru. Proto jsem pro to, abychom to projednávali ve standardní lhůtě, o tom rozhodneme hlasováním.

Já se nechci vracet k výtkám, které tady padaly ať od paní poslankyně Adamové, částečně i od paní zpravodajky, s mnoha těmi výtkami souhlasím. Myslím, že je potřeba tomu věnovat náležitou pozornost ve výboru.

Když jsem si četl návrh zákona, tak jsem si uvědomil, a stojí to za povšimnutí, že takový trend současné vlády je buďto na všechno dělat komise, anebo vytvářet nějaké evidence nebo registry, do nichž je možno veřejně nahlížet. Takže toto bych vypíchl, protože to jsou věci velmi citlivé. Ne všechno bude asi zpřístupněno, ale jsou to věci velmi citlivé a měli bychom vážit, zda tyto věci takto zavádět. Stejně tak komise. Tak se udělá komise u úřadu práce nebo generální ředitel úřadu práce v souvislosti tedy s udělováním povolení ke zprostředkování těmi agenturami práce vytvoří komisi, ta komise samozřejmě také vyžaduje nějaké finanční náklady.

Když jsem se podíval - a to je moje poslední poznámka, protože to nechci moc zdržovat -, jaké jsou vlastně dopady tohoto návrhu zákona do veřejných rozpočtů, tak jsem se dověděl, že pouze budou dopady. Myslím, že takto by vládní návrh neměl být připraven, ten by měl být připraven mnohem určitěji, poctivěji. Všichni víme, že tam budou nějaké dopady.

Já bych se chtěl, protože jsem se nedověděl z té důvodové zprávy, jaké finanční dopady tam budou - ano, já to tady hledám, ale nebudu to číst, že tam budou dopady značné, nevím, jestli tam je to slovo značné v té důvodové zprávě -, tak bych se chtěl zeptat paní ministryně, aby osvětlila, jaké předpokládá finanční dopady těch nejrůznějších opatření toho návrhu zákona. Myslím si, že minimálně to by Poslanecká sněmovna měla vědět.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi a konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Nikdo se nehlásí ani z místa, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně nemá zájem, paní zpravodajka nemá zájem. Nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí v rozpravě. Je tomu tak, paní zpravodajko? (Ano.) A padl jediný návrh v rozpravě, který je zkrácení na 30 dnů.

Budeme se ale nejdříve zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Já vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

A protože nikdo nenavrhuje jiný garanční výbor, rozhodneme v hlasování číslo 100, že garančním výborem tohoto tisku bude výbor pro sociální politiku. Počet přihlášených se stabilizuje, mohu tedy dát hlasovat o garančním výboru.

Zahájil jsem hlasování číslo 100 a ptám se, kdo je pro výbor pro sociální politiku jako výbor garanční. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 100 z přítomných 129 pro 126, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, dalším výborům nebo komisím Poslanecké sněmovny? Není tomu tak.

 

V tom případě nám zbývá hlasovat o zkrácení lhůty k projednání, které navrhl kolega Zavadil.

To rozhodneme v hlasování číslo 101, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání ve výborech. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 132 poslanců pro 61 poslanec, proti 42. Návrh byl zamítnut.

 

V tom případě konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu a lhůta k projednání zůstává 60 dnů podle zákona o jednacím řádu. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 34.

Ještě než budeme pokračovat, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana kolegy Fiedlera od 13.15 do konce jednacího dne.

 

Nyní se vrátíme k programu třetích čtení a jde o bod číslo 190. Je to

 

190.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré,
Karla Šidla, René Čípa a Václava Snopka na vydání zákona o zrušení
zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
/sněmovní tisk 226/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů pan poslanec Pavel Kováčik a zpravodaj garančního výboru, výboru pro obranu, pan poslanec Antonín Seďa. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Ptám se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Pan zpravodaj má zájem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom uvedu, že ve druhém čtení k návrhu zákona nebyl podán žádný pozměňovací návrh ani návrh na zamítnutí a garanční výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit návrh zákona. Takže nám, pane místopředsedo, zbývá po rozpravě hlasovat o zákoně jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Žádnou písemnou přihlášku nemám, ale přihlášku z místa pan poslanec Zbyněk Stanjura. (Hluk v sále.) A prosím znovu sněmovnu o klid.

Pane předsedo, počkejte ještě chviličku. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, znovu žádám, abyste případné diskuse o jiném tématu, než je předmětem jednání, vedli pouze v předsálí. Děkuji.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jsem překvapen, že při tomto návrhu zákona, který má bezesporu zahraničněpolitický dopad, není přítomen ministr zahraničí. (Řečník se odmlčel, v sále je hluk.) Mě by zajímalo, zda ministr zahraničí či jeho lidé či jeho ministerstvo jednali, konzultovali, případně zeptali se na názor na tento zákon našeho strategického spojence, to je Stát Izrael. Mě to skutečně zajímá a myslím, že to je informace, která by měla zajímat nás všechny. A protože tady pana ministra nevidím, tak já bych chtěl procedurálně navrhnout, abychom projednávání tohoto bodu přerušili do doby jeho přítomnosti. Není skutečně vinou nás, opozice, že tady pan ministr zahraničí není. Určitě mohl předpokládat i z té veřejné debaty, která se kolem tohoto návrhu zákona vede, že tyto otázky tady klást budeme buď my, nebo někdo jiný, a já jsem si myslel, že bude tady a zkusí nám na ně odpovědět, abychom věděli před závěrečným hlasováním o tom, zda vůbec, a pokud ano, jak se na tento návrh zákona, opakuji, tváří náš strategický spojenec. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Je to procedurální návrh. Hlásí se s přednostním právem pan ministr Mládek. Může vystoupit před hlasováním o vašem procedurálním návrhu? (Ano.) Prosím, pane ministře, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP