(Schůze pokračovala v 14.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 3 dnes hlasuje pan poslanec Tejc a pan poslanec Velebný hlasuje s kartou číslo 11.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Hamáček Jan, zdravotní důvody, Andrle Sylor Augustin Karel do 16 hodin, pracovní důvody, Bartošek Jan, pracovní důvody, Běhounek Jiří do 17 hodin, pracovní důvody, Birke Jan bez udání důvodů, Borka Jaroslav do 17 hodin, osobní důvody, Číp René, zdravotní důvody, Dobešová Ivana, zahraniční cesta, Farský Jan, pracovní důvody, Fiala Radim, pracovní důvody, Fischerová Jana, zahraniční cesta, Gabal Ivan, zahraniční cesta, Holík Pavel, zahraniční cesta, Jakubčík Igor do 16 hodin, bez udání důvodu, Kailová Zuzana, zdravotní důvody, Kostřica Rom, pracovní důvody, Koubek Jiří, osobní důvody, Nohavová Alena do 17 hodin, pracovní důvody, Nitrová Pavlína, zdravotní důvody, Pecková Gabriela, pracovní důvody, Pěnčíková Marie, zdravotní důvody, Rais Karel do 16.30, pracovní důvody, Schwarz Bronislav, zdravotní důvody, Schwarzenberg Karel, pracovní důvody, Stupčuk Štěpán, zahraniční cesta, Syblík Zdeněk, zdravotní důvody, Urban Milan bez udání důvodu, Váhalová Dana, pracovní důvody, Wernerová Markéta, zdravotní důvody, Zlatuška Jiří, pracovní důvody.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Sobotka Bohuslav, zahraniční cesta, Chovanec Milan, pracovní důvody, Pelikán Robert, zahraniční cesta, Valachová Kateřina, pracovní důvody.

Z dnešního jednání se ještě omlouvá pan poslanec Bronislav Schwarz ze zdravotních důvodů. To je zatím k omluvám.

Nejdříve bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Prosím vás, vážené kolegyně a kolegové, o klid, protože následně o tom návrhu budeme hlasovat, tak ať každý víme, o čem hlasujeme.

Dnes navrhuje grémium za prvé projednat tyto body v tomto pořadí: Již pevně zařazený bod 57, sněmovní tisk 689, první čtení, zákon, sociální služby. Poté projednat nový bod, u kterého byly splněny zákonné lhůty, a to sněmovní tisk 484, Smlouva mezi ČR a Íránskou muslimskou republikou o zamezení dvojího zdanění, druhé čtení. Dále bod 63, sněmovní tisk 687, první čtení, zákon o potravinách a tabákových výrobcích. Po těchto pevně zařazených bodech bychom se věnovali bodům z bloku druhé - čtení zákony. Pouze body 10, 11, 12 a 13, sněmovní tisky 304, 458, 497, 503, navrhujeme zařadit na konec projednávaného bloku. Důvodem je omluva navrhovatele, ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, z dnešního jednání. Připomínám, že v 15.30 máme pevně zařazený přerušený bod 203, migrační krize.

Za druhé, potom pevně zařadit na zítra, středu 27. ledna, ve 12.45 hodin volební body 183 a 184.

To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice.

Nyní mám tady přihlášky... mám zde návrhy na změnu schváleného pořadu a prvního poprosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Poprosím sněmovnu o klid.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout pevné zařazení bodu 97, sněmovní tisk 403, poslanecký návrh novely zákona číslo 212/2009 Sb., o zmírnění majetkových křivd občanům České republiky za majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, a to buď na dnešek 26. ledna 2016 jako první bod po již zařazených bodech, respektive po těch pevně zařazených bodech, které doporučuje grémium. Pokud by tento návrh neprošel, alternativně navrhuji projednání tohoto tisku na zítřek, také jako první bod po již pevně zařazených bodech, respektive bodech, které také načetlo grémium.

Návrh, který alternativně podávám, je návrh, který je podáván jak opozičními, tak vládními poslanci a je ve Sněmovně již od února minulého roku. Takových návrhů je sice více, ale tento návrh je vyvolán skutečně zjevnými problémy, které stávající znění zákona přináší v praxi. Oprávněné osoby totiž postupně odcházejí a existují případy, kdy se oprávněné osoby nedočkají finančního odškodnění, protože v mezidobí od podání žádosti zemřou. Stát, který se v minulých letech přihlásil k zodpovědnosti za odškodnění těchto případů, by určitě neměl být vůči těmto stávajícím problémům aplikace zákona nečinným. Problém se dle mého soudu nedá vysedět, je potřeba rychle rozhodnout, zda problémy v aplikaci tohoto zákona napravit, či nikoliv. Proto prosím Poslaneckou sněmovnu, nejen za sebe, ale i za ostatní předkladatele zákona, o pevné zařazení tak, jak jsem navrhl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím dalšího v pořadí s návrhem na změnu programu a tím je pan poslanec Marek Černoch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne. Minulý týden tady proběhla ve Sněmovně velmi vášnivá debata ohledně Energetického regulačního úřadu, a proto bych chtěl dnes navrhnout nový bod Sněmovny, a sice: Usnesení Sněmovny k výplatě podpory obnovitelných zdrojů. Bod navrhuji zařadit dnes za první pevně zařazený bod ohledně příspěvku pro tělesně postižené.

Myslím si, že je velký šok v tom, co se dnes děje s podporou obnovitelných zdrojů, a že se vláda opět chystá nelegálně solárním baronům pomáhat. Pravděpodobně většina z vás se na konci loňského roku setkala se sporem mezi vládou a Energetickým regulačním úřadem o to, jestli se může, nebo nemůže vyplácet podpora ve výši 42 mld. korun. Tato obří částka se týká výplaty pouze v roce 2016, kdy každý z nás může ušetřit na energiích přibližně 15 % celkové ceny naší složenky. Jsou to obrovské peníze, které jsou již roky vypláceny jako veřejná podpora na dobré slovo bez schválení Evropské unie.

Vláda poprvé o takzvanou notifikaci požádala Evropskou komisi v roce 2012 a teprve v roce 2014 dostala částečné schválení pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu v letech 2013 až 2015. O zbytek zdrojů se nikdo nestaral. Všichni ministři průmyslu a obchodu se tvářili, že žádné šetření oprávněné podpory v Bruselu ani neexistuje.

ERÚ musí ze zákona zejména chránit spotřebitele a výplata veřejné podpory pro solární barony tedy musí striktně být podle práva a v naprostém souladu se zákony. V zákoně o obnovitelných zdrojích číslo 165/2012 Sb. je jasně napsáno, že podpora nemá být vyplácena subjektům, které nesplňují podmínky notifikace. Tuto větu ERÚ vždy napsal do svého cenového rozhodnutí. Ministři průmyslu se tvářili tak, že podmínku všichni splňují, a desítky miliard každý rok putovaly na účty někdy velmi podezřelých firem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP