Stenografický zápis 26. schůze, 9. dubna 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Jeroným Tejc


129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Robin Böhnisch


136. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 394 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Kudela


8. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Jaroslava Foldyny, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 181/ - druhé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Radek Vondráček


9. Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy Vostré, Jitky Chalánkové, Jaroslava Zavadila, Jaroslava Krákory, Jaroslava Faltýnka, Martina Stropnického, Igora Nykla, Karla Raise, Bronislava Schwarze, Antonína Sedi, Josefa Vondráška, Pavla Čiháka, Heleny Langšádlové, Milana Brázdila, Jiřího Petrů, Jiřího Holečka, Romana Procházky a Bohuslava Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení

Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Petr Kudela
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Petr Kudela
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Ladislav Šincl


99. Systém kontrol ve veřejné správě /sněmovní dokument 530/

Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Milada Halíková


100. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 /sněmovní tisk 178/

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová


101. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 /sněmovní tisk 312/

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová


102. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 190/

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Štětina
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


103. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2014 /sněmovní tisk 346/

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Fiedler
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný


106. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013 /sněmovní tisk 198/

Poslanec Vlastimil Vozka


107. Informace o podpořeném financování za rok 2013 /sněmovní tisk 230/

Poslanec Zbyněk Stanjura


108. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2013 /sněmovní tisk 231/

Poslanec Zbyněk Stanjura


114. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2013 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2013 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 361/

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Milan Urban
Poslanec Ludvík Hovorka


116. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2012 /sněmovní tisk 247/

Poslanec Jaroslav Holík


117. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2013 /sněmovní tisk 286/

Poslanec Jaroslav Holík


118. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2013 /sněmovní tisk 283/

Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Valenta
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


125. Ústní interpelace

Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jiří Valenta
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Holík
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Pavlína Nytrová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Milan Šarapatka
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Milan Šarapatka
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Jana Pastuchová
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jiří Koubek
Předseda PSP Jan Hamáček
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Koubek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Kubíček
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Josef Zahradníček
Poslanec Ivan Adamec
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Pavlína Nytrová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Pavlína Nytrová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Martina Berdychová
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Jaroslav Holík
Poslankyně Olga Havlová
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Olga Havlová
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Igor Nykl
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Igor Nykl
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ivo Pojezný
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Ivo Pojezný
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Bohuslav Svoboda
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Bohuslav Svoboda
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Stanislav Berkovec
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslankyně Dana Váhalová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Dana Váhalová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo v 17.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP