(Jednání pokračovalo v 9.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejasnosti jsme utřídili a ocitáme se před závěrečným hlasováním o návrhu celého zákona. Dávám slovo panu zpravodaji. (Velký hluk v sále. Někteří poslanci ještě stojí v uličkách.)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Musím se omluvit vám, že jsem vyvolal tuto přestávku, protože jsem si neuvědomil, mám taky už krátkou paměť, že jsme vlastně tento bod přerušili před závěrečným hlasováním a pozměňovací návrh jediný, který byl k hlasování, už byl tedy hlasován a prohlasován, takže nás opravdu čeká pouze závěrečné hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem rád, pane zpravodaji, že jsme se spolu tak dobře domluvili. A nyní se hlásí s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám jednoduchý dotaz buď na pana ministra financí, nebo na zpravodaje. Dneska je 5. prosince. Když se podíváte na návrh toho bodu - novela zákona o státním rozpočtu na rok 2014 - k čemu ten zákon potřebujeme? On možná vyjde ve Sbírce 30. prosince, možná na Silvestra. Co by se stalo, kdybychom tím vůbec nezaplevelili historii legislativního procesu a ten zákon jsme nepřijali? Já se domnívám, že by se nestalo vůbec nic. Neberte to jako nějakou opoziční schválnost, jenom skutečně věcný dotaz, k čemu ten zákon potřebujeme, když se 2. nebo 3. ledna dozvíme výsledek hospodaření státu za rok 2014 bez ohledu na to rozpočtové opatření, jestli tenhle zákon projde, nebo neprojde. Mně to přijde jako zbytečné to vůbec do té Sbírky zákonů posílat. Kdyby to bylo někdy v červenci, srpnu, září, tak bych tomu rozuměl. Aby to 30. prosince vyšlo, mně přijde poměrně zbytečné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Hlásí se pan zpravodaj.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Pane kolego, máte asi pravdu, svět se nezhroutí tím, že bychom toto neschvalovali. Ale my jsme dospěli už do této fáze, tak si myslím, že prostě nám nic jiného nezbývá, než to tedy schválit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Laudát s přednostním právem.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jakýpak že se už nedá nic dělat nebo tak? Nejsou náhodou už ty peníze utracené bez vědomí Sněmovny? Víte, my jsme nedávno zažili - samozřejmě dostává se do úzkých resort dopravy, a najednou kde nic, tu nic, přišel pan náměstek, protože ministra to nemělo, ten resort, Feranec a tady nám na rozpočtovém výboru podsouval, ať propálíme miliardu a čtvrt na nákup nějakých vozidel hasičských a bezpečnostních nebo co na železnici. Vytáhnout, aby se neukázalo, že je velké fiasko v čerpání investic na SFDI. A není náhodou tohle obdobné? A my se vždycky při rozpočtových změnách potom ptáme, jestli už náhodou ty věci nebyly realizovány a najednou ex post se nelegalizuje něco, co někdo udělal protizákonně. Takže já to za takovou bagatelní věc nepovažuji. I z hlediska systémového je to věc dosti nevídaná. Takže samozřejmě budeme hlasovat proti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan zpravodaj se ještě hlásí.

 

Poslanec Václav Votava: Já jenom chci říci pro osvěžení paměti, nebo této materie, všem, že se tady jedná jenom o upřesnění výdajových a příjmových položek v jednotlivých kapitolách, je na ně reagováno tak, jak býti předtím reagováno nemohlo být. Takže se pouze upřesňují tyto položky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., sněmovní tisk 293, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, včetně pozměňujících návrhů, tak jak byly přijaty."

Vaše stanovisko, pane zpravodaji, k tomuto návrhu? (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 31, přítomných poslankyň a poslanců je 177, pro návrh 97. (Proti 30.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji vám.

 

Otevírám další bod a tím je

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 294/ - třetí čtení

Pan vicepremiér a ministr financí už je na svém místě a přišel i zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Zemánek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 294/5.

Otevírám rozpravu. První přihlášenou je paní poslankyně Langšádlová. Máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o podporu pozměňujícího návrhu, který zde ve druhém čtení přednesl pan poslanec Zdeněk Bezecný pod písm. D. Návrh totiž, tak jak byl předložen a zpracován Ministerstvem financí, je zcela nedostatečný. V případě poskytnutí dotace dává informaci pouze o tom, že dotace bude poskytnuta a kdo ji vlastně dostal. Má osobní zkušenost např. ze Středočeského kraje je taková, že tento postup je zcela nedostatečný, a Ministerstvo financí to ví. Proto v mém návrhu je povinnost uveřejnit všechny žadatele, ale i důvody, proč někomu poskytnuta dotace byla a někomu nebyla.

Pan ministr velmi často hovoří o tom, co všechno kdy bylo špatně, o tom, jak bude zavádět transparentní a veřejné přístupy ke všemu, ale jsou to jen slova. Prázdná slova. Protože tak nečiní skutky v návrzích, které jdou z Ministerstva financí. Děkuji za pozornost. (Potlesk TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní neeviduji... Pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem nechtěl už ve třetím čtení vystupovat, poněvadž jsem vystupoval v prvním i druhém čtení k tomuto návrhu. Ale protože vystoupila paní poslankyně Langšádlová, tak musím.

Víte, tento sněmovní tisk na jedné straně tak, jak jej vláda předložila, odstraňuje dosavadní tvrdost spojenou především s porušením rozpočtových pravidel, na druhé straně tento sněmovní tisk také přináší náročnější prostředí pro poskytování dotací z územních rozpočtů, a to jak pro poskytovatele, tak i pro příjemce. Musím konstatovat, že tady společným úsilím rozpočtového výboru, Ministerstva financí, Svazu měst a obcí České republiky i Asociace krajů se povedlo původní až přehnaně tvrdé požadavky zmírnit do té podoby, že se stále sice požaduje přehlednost, větší publicita těchto dotací, ale zároveň tento návrh, pokud projde návrh rozpočtového výboru, nevede k absurdním situacím, kdy by skutečně nebylo možné bez nějaké přehnané administrativy podpořit mladé sportovce, mladé hasiče, junáky apod. Navíc došlo k lepší výkladové přehlednosti tohoto textu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP