Stenografický zápis 20. schůze, 5. prosince 2014


(Schůze pokračovala v 9.41 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. /sněmovní tisk 293/ - třetí čtení


(Jednání přerušeno v 9.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.50 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec František Laudát
Poslanec Václav Votava


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 294/ - třetí čtení

Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jiří Zemánek
Poslanec Miroslav Kalousek


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ - třetí čtení

Poslanec Roman Kubíček


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení

Poslanec Karel Fiedler
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Schůze skončila v 10.27 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP